fbpx
Sdr. Omme Fængsel

Dagbehandling

Afdeling C-Øst er en behandlingsafdeling, der arbejder for stoffrihed. Det er en behandlingsafdeling med 27 pladser, hvoraf ca. fem pladser er skærmede. Afd. C-Østs socialrådgiver, behandlere og kontaktperson koordinerer din handleplan ved visitationen og i løbende samarbejde, så den optimale behandlingseffekt opnås. Din kommune kan på sigt inddrages, hvis det vurderes relevant. Når du søger om en behandlingsplads på afdelingen, placeres du på fængslets modtagelsesafdeling, hvorfra du visiteres videre af C-Øst’s Sagsbehandler og Sydgårdens visitatator.

Behandlingsmiljø:
Du skal være med til at varetage, under vejledning, personlige og praktiske hverdagsfunktioner. Du har personligt ansvar for at indgå motiveret i ugeprogrammet og deltage aktivt i hverdagsrytmen. Der lægges vægt på socialisering og resocialisering som grundlæggende værdier på behandlingsafdeling C-Øst. Du skal deltage i individuelle samtale- og gruppeforløb med fokus på dine personlige mål. Det er muligt at blive henvist til NADA behandling i perioder med abstinenser, søvnbesvær, tankemylder, kropslig ubalance m.m.

Målgruppe:
Dig som er motiveret for at komme i behandling for misbrug/kriminalitet i et stoffrit miljø.

Behandlingstid:
Behandlingstiden er individuel, og tager udgangspunkt i dommens længde. Forløbet er inddelt i et 12 ugers forløb, som kan tilgås løbende.

Forventninger og forudsætninger:

  • Du skal kunne indgå i kontakt og refleksion.
  • Niveauet tilpasses dine boglige og kognitive forudsætninger.
  • Der stilles ikke krav om rene urinprøver ved indskrivningen, men der tages stikprøver under forløbet.
  • Misbrug på afdelingen kan medføre til bortvisning. Dette beror på en konkret vurdering.
  • Alle i behandling forventes at underskrive en behandlingskontrakt.
  • Aktiv deltagelse er et krav, og udeblivelse medfører arbejdsvægring.

Henvisning:
Henvisning sker gennem din kontaktperson eller socialrådgiver, som kan videreformidle kontakten til afdelingens visitationsteam.

Venteliste:
Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme venteliste.

 

Vi har ledige pladser – ingen venteliste. Kontakt os på 7322 1000.
+