fbpx

Det kan vi

 

På Sydgården hjælper vi din pårørende med at komme ud af sit misbrug. Sammen med faguddannet personale arbejder han eller hun med…

 • hvordan afhængigheden har udviklet sig
 • de årsager, der ligger bag
 • hvilke kompetencer vedkommende mangler for at kunne leve et godt liv uden misbrug
 • nye redskaber og handlingsmønstre til at håndtere trang og fristelser

Vi hjælper fagligt forsvarligt

Vores personale er fagligt uddannet og har lang erfaring med at hjælpe mennesker ud af misbrug af…

 • alkohol
 • hash
 • medicin
 • kokain, amfetamin, heroin
 • blandingsmisbrug

Vi ved noget om misbrug

Vi ved, at…

 • din pårørende har haft sin egen vej ind i misbruget, og vi hjælper ham/hende med at finde sin egen vej ud
 • afhængigheden er skyld i, at din pårørende ikke kan styre sit liv på den måde, som vedkommende gerne vil
 • misbrug ofte har dybereliggende årsager, og dem hjælper vi med at afdække
 • det ikke er muligt at have et kontrolleret forbrug, når først man er blevet afhængig

Vi behandler psykisk uro

Måske skyldes misbruget, at din pårørende bruger rusmidler til at skabe psykisk ro. På Sydgården har vi lang erfaring i at hjælpe mennesker med psykisk uro og personlighedsforstyrrelser. De får hjælp gennem samtaler og terapeutiske redskaber.

Læs mere om Sydgårdens behandlingstilbud.

Vi har ledige pladser – ingen venteliste. Kontakt os på 7322 1000.
+