fbpx

Personlighedsforstyrrelser

Måske bærer din pårørende på en indre årsag til, at hans eller hendes misbrug er opstået. Mange misbrugere kæmper nemlig med en eller flere personlighedsforstyrrelser, og rusmidlerne bliver en måde at håndtere det psykiske ubehag, som en personlighedsforstyrrelse medfører.
Vidste du, at alkoholikere ofte har to og stofmisbrugere fire personlighedsforstyrrelser?

Hvad er en personlighedsforstyrrelse?

Din personlighed viser sig i den måde, du tænker, føler og handler på. Hvis din personlighed afviger meget fra gennemsnittet i den kultur, du lever i, kan det beskrives som en personlighedsforstyrrelse.
De fleste af vores personlighedstræk er nyttige, hvis de ikke er for overdrevne. Det er for eksempel godt at have en vis kritisk sans. Men bliver du alt for kritisk og nærmest fjendtlig, kan det være et problem og udtryk for personlighedsforstyrrelse.

Baggrund

Din personlighed dannes af de påvirkninger, du får som barn og ung, og ud fra dine medfødte egenskaber. Personligheden ændrer sig derefter normalt kun lidt, og en forstyrrelse varer derfor gennem hele livet.

Personlighedstræk eller -forstyrrelse?

For at tale om en egentlig personlighedsforstyrrelse, og ikke bare personlighedstræk, skal følgende kriterier være opfyldt:

Egenskaberne skal..

 • være unuancerede, utilpassede og uhensigtsmæssige
 • gå ud over vedkommende selv eller omgivelserne
 • have varet siden ungdommen
 • ikke skyldes en anden psykisk eller fysisk sygdom
 • være til stede på mindst to af følgende områder:
  • erkendelse og holdninger
  • følelser
  • evne til at kunne kontrollere impulsive handlinger og udskyde tilfredsstillelse af behov
  • relationer til andre

Vi har dobbelt fokus

Mange af de misbrugere, der indskrives på Sydgården, lider af mere eller mindre alvorlige personlighedsforstyrrelser.

Amerikanske undersøgelser viser, at tilbagefaldshyppigheden efter endt behandling hos misbrugere med personlighedsforstyrrelser er alarmerende høj sammenlignet med andre misbrugere.

I vores behandling tager vi derfor højde for både din pårørendes misbrug og en eventuel personlighedsforstyrrelse. Tilbagefald hos misbrugere med personlighedsforstyrrelser nedbringes nemlig betragteligt, når behandlingen fokuserer på både misbrug og personlighedsforstyrrelse.

Vi har ledige pladser – ingen venteliste. Kontakt os på 7322 1000.
+