fbpx

Terapi

Målet med ophold og behandling på Sydgården er, at din pårørende kommer ud af sin afhængighed og får et godt liv uden brug af alkohol eller andre rusmidler. Det faglige personale hjælper beboerne mod målet gennem undervisning og terapi.

Vi forventer

Under sit ophold på Sydgården forventer vi af din pårørende, at han eller hun…

 • arbejder positivt og konstruktivt med på at forandre sin egen situation
 • deltager aktivt i både individuel og gruppeterapi
 • er indstillet på at arbejde med sine handlemønstre og følelser
 • arbejder aktivt med på at formulere sine personlige arbejdspunkter.

I pjecen Om døgnbehandling på Sydgården (pdf) kan du læse mere om ophold og behandling.

Det arbejder din pårørende med

Vejen ud af misbrug går gennem erkendelse og hjælp til at tænke og handle anderledes. Hjælpen får din pårørende ved at deltage i gruppeterapi, individuel terapi, undervisning og gruppearbejde. Han eller hun kommer blandt andet til at …

 • lære, hvad afhængighed er
 • forstå, hvilken funktion rusen har for ham eller hende, og konsekvenserne af den
 • lære om sine gamle, destruktive handlemønstre og øve sig i nye og konstruktive
 • håndtere eventuel angst
 • få et realistisk syn på sin egen afhængighed
 • forstå, hvordan hans eller hendes personlige sårbarhed hænger sammen med misbruget
 • bearbejde sin selvforståelse og sin tolkning af omverdenen
 • håndtere situationer, som rummer risiko for tilbagefald

Terapiformer

På Sydgården vil din pårørende kun møde fagligt anerkendte behandlingsmetoder. For at forandre sin uhensigtsmæssige adfærd i forbindelse med rusmidler, vil din pårørende møde…

 • kognitiv terapi, som tager udgangspunkt i hans/hendes måde at tænke på
 • schema terapi, som retter sig mod de indgroede opfattelser og handlingsmønstre, din pårørende bærer med fra sin opvækst.(Se også artikel om emnet (pdf)).
 • forebyggelse af tilbagefald, hvor din pårørende får hjælp til at møde og imødegå de situationer, hvor han eller hun er specielt sårbar med hensyn til at falde tilbage i misbrug.
 • Eksponering, hvor din pårørende lærer tranghåndtering ved konkret at se, dufte til og røre ved det rusmiddel, han eller hun har været afhængig af, og sammen med terapeuten analyserer sine reaktioner, impulser og følelser.
Vi har ledige pladser – ingen venteliste. Kontakt os på 7322 1000.
+