fbpx

Støttende fællesskab

På Sydgården bliver din pårørendes ophold sat sammen som et individuelt forløb ud fra vedkommendes konkrete situation. Men han eller hun er ikke alene!
I undervisning og terapi indgår man i forskellige grupper, hvor man kan støtte hinanden og udveksle erfaringer. Også i fritiden kan din pårørende nyde godt af at være en del af et fællesskab.

Basisgrupper

Under sit ophold på Sydgården kommer din pårørende med i en basisgruppe. Den består af 6-8 beboere. Man skifter ikke basisgruppe under opholdet, og det giver god mulighed for at lære de andre beboere i basisgruppen at kende.

En aften om ugen er der mødepligt i basisgruppen. Møderne har en fast struktur for indhold og samtaleform. Det giver en god mødekultur, så din pårørende lytter til de andre og også selv tør dele sine problemer. Den faste struktur gør det også nemmere for deltagerne at lede møderne uden professionel hjælp, og det gør de på skift.

Beboermøder for alle

To timer om ugen er der fælles møde for alle beboere, hvor emner af fælles interesse er på dagsordenen.

Fælles opgaver

Sammen med de andre beboere i sin basisgruppe får din pårørende ansvar for madlavning og rengøring af køkken. Det sker på skift en uge ad gangen og altid med hjælp og vejledning af en medarbejder.
En formiddag hver 14. dag hjælper alle til med rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver.

Vi har ledige pladser – ingen venteliste. Kontakt os på 7322 1000.
+