fbpx

Pårørendes rolle

Det er vigtigt for din pårørende, at du støtter ham eller hende i at komme ud af misbruget. Positiv medleven og kontakt fra din side er en vigtig faktor under behandlingen.

Derfor skal du involveres
Formålet med at inddrage dig som pårørende er,…

  • at misbrugeren bakkes op i sin behandling af familie, venner og eventuelt børn
  • at du også får støtte og hjælp til dit liv
  • at jeres indbyrdes relation styrkes

Også fokus på dine problemstillinger

Dit eget liv er sandsynligvis på mange måder blevet præget af og filtret ind i din pårørendes misbrug. Der kan være mange tråde, der skal redes ud. På Sydgården tager vi ikke bare hånd om behandlingen af din pårørende, men sætter også fokus på dig og din pårørendes fælles problemstillinger. Det sker gennem tilbud om parsamtaler og familie- og vennedage.

Du må gerne kontakte os

Måske har du lyst til at vide mere om, hvordan et ophold på Sydgården forløber for din pårørende. Eller du har spørgsmål, som du gerne vil stille, før, under eller efter et ophold.

Som pårørende til en misbruger er du altid velkommen til at kontakte os på Sydgården.

Vi har ledige pladser – ingen venteliste. Kontakt os på 7322 1000.
+