fbpx

Misbrugsbehandler til Pension Lyng – efterbehandling (30 timer)

Vi søger en psykoterapeut, terapeut eller nyuddannet psykolog til vores efterbehandlingstilbud på Pension Lyng, idet vores nuværende kollega fra 1. oktober fastansættes i vores tilbud i Haderslev.

Sydgården leverer misbrugsbehandling til Kriminalforsorgen v/Institution Omme Å, hvor vi tilbyder ambulant behandling, intensiv døgnbehandling og efterbehandling. Sidstnævnte varetages på Pension Lyng, hvor afsonere udsluses som led i deres resocialisering. Pension Lyng tilbyder 35 pladser til mandlige og kvindelige afsonere.

Du vil indgå i et tværfagligt team fra Kriminalforsorgen, hvorfor gode samarbejdsevner og indsigt i de udfordringer medarbejdere kan møde i hverdagen er en vigtig kompetence. Sydgården tilbyder evidensbaserede interventioner, hvor efterbehandlingen består af tilbagefaldsforebyggelse, som tilbydes pt på individuelt plan. Vores psykologiske tilgang er båret af den 3. kognitive bølge, hvor schema terapi og ACT er de bærende terapeutiske modeller. Kendskab til disse terapeutiske tilgange og/eller åbenhed i forhold til at tilegne sig nye kompetencer vægtes højt.

Rollen som misbrugsbehandler på Pension Lyng har som hovedfokus at hjælpe klienten til at kunne leve et liv uden misbrug og kriminalitet. Der arbejdes direkte og indirekte (team-sparring og konsultation), samt gennem opsøgende arbejde. En stor del af klienterne vil have gennemført behandling under deres afsoning, hvorfor opgaven indebærer vedligeholdelse og konsolidering. For andre klienter, er mødet med behandling og støtte til at kunne skabe sig et mere prosocialt liv, deres første, hvorfor færdigheder såsom kendskab til risikofaktorer, motivationsarbejde og kropsterapeutisk fokus (fx mindfulness/NADA/Somatic Experiencing) vil være en fordel.

Stillingen

Du vil indgå i et team, som i Kriminalforsorgens regi, tilbyder intervention i det sidste led før frihed. På Pension Lyng aktiveres klienterne til en aktiv arbejdsdag, bl.a. gennem arbejde eller uddannelse.

Jobbet indebærer en stor grad af selvstændighed, hvorfor tidligere erfaringer med at have arbejdet på egen hånd kan være en fordel. Professionelt vil du indgå i Sydgårdens kliniske team v/Institution Omme Å bestående af 3 psykologer og 4 psykoterapeuter. Her deltager du i ugentlige teammøder og månedlig supervision (3 timer). Sydgården er end del af KFUM’s sociale arbejde og vores værdisæt er rammesat af gensidig respekt og værdighed. Vi stiler mod en høj faglighed og søger kontinuerligt at videreudvikle vores kompetencer og forståelse for vores kliniske virke.

Din profil

Vi søger en selvstændig, robust, åben og kvalitetsbevidst kollega, som føler sig tryg ved at kunne udfordre en til tider vanskelig klient gruppe. Du vil indgå i et team, som klinisk anerkender vigtigheden af selvrefleksion, transparens og villighed til at tale om det, der kan være svært. Kollegagruppen i Institution Omme Å’s misbrugsbehandling er en klinisk motiveret og inspirerende gruppe, som på en engageret måde skaber gode løsninger på det individuelle niveau, i vores møde med klienterne, i teamet og i de organisatoriske fora.

Mere om stillingen

Arbejdet i Kriminalforsorgen indebærer at du:

  1. har en ren straffeattest
  2. har bil

Time-antal: 30.

Løn: efter aftale.

Du kan læse mere om Sydgården på vores hjemmeside: www.sydgaarden.dk

Har du behov for yderligere information bedes du kontakte afdelingsleder Ulla Damgaard-Sørensen på uds@sydgaarden.dk

Ansøgningsfristen er den 3. august kl 14

Ønsker du at søge stillinge bedes du sende en motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser til uds@sydgaarden.dk senest fredag d. 3. august 2018 kl. 14.00. Samtaler afholdes torsdag d. 9. august 2018.

Vi har ledige pladser – ingen venteliste. Kontakt os på 7322 1000.
+