fbpx

Sydgården søger
afdelingsleder
til Sdr. Omme Statsfængsel

Vi søger en afdelingsleder – psykolog eller psykoterapeut med socialfaglig baggrund og ledelseserfaring til at varetage ledelsen af Sydgårdens misbrugsbehandlingsopgaver i Statsfængslet ved Sdr. Omme.  Vi søger en stærk faglig profil med klinisk erfaring, og det vil klart være en fordel, hvis du har arbejdet i et fængsel tidligere. Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Vores metode er schema terapi og ACT. Læs mere om metoderne på vores hjemmeside sydgaarden.dk. Har du ikke kendskab til metoderne, skal du uddannes i disse.

Afdelingslederen har ansvar for:

 • Døgnbehandlingen på afd.H med plads til 18 klienter. Afdelingslederen indgår her i behandlingen med gruppesessioner og individuelle terapier for 2 klienter. Ud over afdelingslederen er der ansat 4 terapeuter på afdelingen
 • Efterbehandling som varetages af 1 terapeut, der har efterbehandlingsopgaver i fængslet og på Pension Lyng
 • Ambulant behandling hvor der er ansat 4 terapeuter til denne opgave
 • Afdeling C-Øst, der er en afdeling med hhv. behandlingsforløb og indsatte, der ikke modtager behandling. Afdelingen er tilknyttet 4 behandlere.

Øvrige funktioner:

 • Personaleledelse
 • Budgetansvar
 • Overordnet ansvar for hele behandlingsprogrammet
 • Visitationssamtaler
 • Intern supervision
 • Supervision og undervisning af fængselsfunktionærer efter behov
 • Overordnet ansvar for indsamling af data, journalisering og statusbeskrivelser
 • Udarbejdelse af generelle rapporter (Kvartalsrapporter/årsrapporter o.lign.)
 • Udarbejdelse af ansøgning om akkreditering og opfølgning herpå, når dette måtte blive aktuelt
 • Udarbejdelse af ansøgning om ny kontrakt 2022

Sydgården er end del af KFUM’s sociale arbejde, og vores værdisæt er rammesat af gensidig respekt og værdighed. Vi stiler mod en høj faglighed og søger kontinuerligt at videreudvikle vores kompetencer og forståelse for vores kliniske virke. Vi har leveret misbrugsbehandling til Sdr. Omme Fængsel siden 2011 og med en ny kontraktperiode, der løber til udgangen af 2022. Arbejdet forudsætter, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde din sikkerhedsgodkendelse under din ansættelse.

Time-antal: 37 timer.
Løn: Følger psykologforeningens overenskomst

Send en motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser til sj@sydgaarden.dk senest mandag den 13. januar 2020 kl. 12.00. Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag den 21. januar 2020.

Kontakt centerleder Susanne Dahl (tlf. 73 22 10 00 / 21 82 00 11) for yderligere information om jobbet og læs mere om Sydgården på sydgaarden.dk.

 

Vi har ledige pladser – ingen venteliste. Kontakt os på 7322 1000.
+