Læs den seneste trivselsrapport om Sydgården

Download denne trivselsrapport og læs, hvordan vi hjælper borgere med afhængighed, så de kan tage vare på sig selv og blive en del af samfundet igen.

Det er vægtet i bedømmelsen, at de interviewede borgere generelt gav udtryk for at, de blev mødt med anerkendelse og omsorg. Borgerne fortæller, at der allerede ved indskrivning i behandling gøres meget ud af, at man skal passe på sig selv i forløbet, – både psykisk og fysisk, hvorfor der er stor respekt omkring egne grænser.”
– Socialtilsyn Syd

Download her.