Print   Tekst  Sitemap
 

 Tilbage til oversigten 


Fakta om hash - Fra Sydgaardens undervisningsmateriale


Cannabis – fællesbetegnelsen for: Marihuana (pot)

 

Hash

Det virksomme stof i hash er THC (tetrahydro-cannabiol). Til forskel fra alkohol, der blandes med kroppens væsker, går hash i forbindelse med kroppens og hjernens fedtvæv. Dette gør, at hash udskilles med urinen over relativt lang tid.

Det tager ca. 6 dage inden halvdelen af den THC mængde, man indtager ved rygning af hash er udskilt.

Derudover går der 6 – 10 uger inden de resterende cannabinoider er ude af fedtvævene.

De kemiske substanser fortsætter med at påvirke psyken, mens de befinder sig i fedtvævet og under udsondringen.
Det betyder, at man kan tale om en akut påvirkning og en langsigtet mere kronisk påvirkning af hash.

 


Den Akutte rus ved hash

Den første fase i den akutte rus varer 15-45 min. og karakteriseres ved fysiske symptomer som hjertebanken, tørhed i mund og svælg, svimmelhed, rysten, overfølsomhed overfor lys, røde øjne og blussende hus. Psykisk indtræder der en let indre uro, rastløshed, let til fnis og overvældende snaksaglighed, en følelse af at være mere aktiv og udadvendt.

 

Den anden fase - hash

Den anden fase varer 3-4 timer og karakteriseres af psykologiske fænomener som lykkefølelse, velbehag, afslapning, opstemthed, omverdenens betydning formindskes til fordel for en fordybelse i egne indre oplevelser. Tankerne præges af associationer, tidligere oplevelser gennemleves med stor følelsesmæssig tyngde, -årsagssammenhænge synes krystalklare, man hengiver sig gerne til spekulationer over livets gåder. Tankeflugt er udpræget og associationerne utallige.
Hashmisbrugeren har svært ved at sætte ord på disse følelser.
Sanserne skærpes, man skifter mellem at være optaget af ens eget indre og faktiske ydre hændelser. Oplevelsen er primært indadvendt. Selvom man kan føle behov for at tale bliver talen ofte usammenhængende og opsplittet på grund af den flygtige og associationsprægede tankegang.

Den akutte rus er den tilstand misbrugere af hash selv forbinder med effekten af hashrygning. Efter en periode med jævnlig hashrygning bliver den akutte rus den eneste tilstand, hvor hashrygeren føler sig normal.

 

 

Hash og passiv tilstand

Efter ca. 4 timer går rusen over i en mere passiv tilstand. Måske føler man sig træt, sløv, uengageret, passiv og dårligere til at fungere i daglige sammenhænge, men ofte forbinder man ikke denne tilstand med rygningen.

Hvis man ryger oftere end hver 6.uge i en periode på ca. 2 år ophobes der så meget THC, at den passive rustilstand bliver permanent. Hashrygeren befinder sig dermed i en kronisk påvirket tilstand. Men af misbrugeren opleves det som den ”normale clean ” tilstand.

 

 

Hash og kronisk påvirkning

Når misbrugeren bliver kronisk påvirket øges behovet for at ryge hash. Det er jo i den akutte rus man føler sig bedre tilpas.

Dette står i modsætning til den megen information om at man bliver sløv og træt af at ryge hash. Misbrugeren opdager, at den beskrivelse ikke passer og kan derfor i fred og ro fortsætte med at ryge hash. Det der siges om hash passer nok på andre - men ikke på mig!

 

 

Hash og nedsat kapacitet

Da hashmisbrugeren under den kroniske tilstand lider af nedsatte tankefunktioner, oplever han et betydeligt kapacitets og energimæssigt tilskud under den akutte rus. En af årsagerne til dette er at regelmæssig brug af hash over en årrække nedsætter aktiviteten i hjernens forreste del, frontallappen. Det er den del af hjernen hvor de psykiske processer i forhold til hverdagssituationer – fx planlægning og beslutningstagen – foregår.

Hvordan har du oplevet den akutte rus? Har den forandret sig med årene?

Kan du genkende at du kun har forbundet den akutte rus med hashen og dermed ikke været bevidst om en kronisk påvirkning?


 

Kan du genkende at din normaltilstand udenfor den akutte rus er forandret - at det fx er blevet
sværere at planlægge og udføre beslutninger? Cannabismønstret, ny identitet hos den der ryger hash

Fordi de daglige evner reduceres optræder en ny identitet hos hashrygeren: Et cannabismønster
Dette mønster er dannet på baggrund af en dårlig fungerende tænkeevne og fordi hashmisbrugeren gradvist kommer til at mangle evnen til at konkludere og lære af erfaringer.
Cannabismønstret indebærer:

 

 • færdige svar / floskler ( jeg kan ophøre med at ryge hash når jeg vil.. men ikke lige nu..)(jeg bliver enormt frisk af at ryge hash)
 • man taler til og ikke med andre
 • man ændrer ikke en forklaring, som først er indlært
 • man har projekter i gang men fuldfører sjældent, men i kraft af disse tænkte projekter opfatter hashrygeren sig selv som aktiv
 • hash er altid godt… måske kan man lige genkende det med den svigtende korttidshukommelse
 • alle indsigter, opfattelser, interesseområder er overfladiske
 • Når man kortvarigt ophører med at ryge hash bliver cannabismønstret hængende, og man oplever derfor ingen positiv forandring. Hashmisbrugeren bliver derfor bekræftet i at han lige så godt kan fortsætte med at ryge.

 

 

Hvordan genkender du cannabismønstret fra dig selv – fra andre hashrygere?

Hvordan er det at se dette mønster hos dig selv?

Er det aftagende?

 


Hash, abstinenser og deres udvikling

I første fase under afrusningen kan der forekomme følgende abstinenssymptomer

 

 • Kolde og varme – svedeture
 • Muskelsmerter
 • Snue
 • Søvnforstyrrelser
 • Hovedpine
 • Forøget drømmeaktivitet – herunder mareridt
 • Tiltagende modvilje
 • Øget følsomhed
 • Uformåen i at holde problemer på afstand
 • Følelse af forladthed og isolation
 • Tankemylder / oplevelse af at blive skør

 

 

Beskriv ud fra listen hvilke abstinenssymptomer du genkender. Hvilke er aktuelle for tiden?

Hvilke erfaringer har du med at håndtere disse abstinenser?


 

Beskriv hvordan angst indgår i dine abstinenser. Hvilke angstsymptomer har du?

Hvordan oplever du udviklingen i disse angstsymptomer ? Kronisk påvirkning af at ryge hash

Hashens påvirkning af psyken

 

 • sproglige evner
 • evnen til refleksion
 • tankefleksibilitet
 • hukommelse
 • bevidsthed og identitet
 • situationsfornemmelse/ orienteringsevne
 • gestalthukommelse

 

 


 

 

Find flere oplysninger om hash

 

 Hashmisbrug
 Kokainmisbrug
 Amfetaminmisbrug
 Blandingsmisbrug
 Alkohol
 Alkohol - Virkning på hjernen
 Hash
 Misbrug
 Stofmisbrug
 Misbrugsbehandling
 Misbrugsbehandling ved stofmisbrug

Sydgaarden · Aabenraavej 120 · 6100 Haderslev · Tlf.: 7322 1000 · Fax.: 7322 1020 · info@sydgaarden.dk