Priser

Dagspriser for døgnbehandling 2018

Sundshedslovens § 141 kr. 2.166,-
Servicelovens § 107 kr. 2.166,-
Servicelovens § 101 kr. 2.166,-

Der er personale døgnet rundt med vågen nattevagt.

Opfølgningskursus (weekend)

Pr. kursus kr. 4.260,- eksklusive transport.

Eksponeringskursus – gratis

Består af seks undervisningsdage over 12 uger. Prisen er inkluderet i døgnbehandlingstaksten og dækker også transport.