Centerleder til Sydgården i Haderslev

Vi søger en centerleder, der værner om værdier og faglighed, og som sammen med personalet og bestyrelsen skaber en ny vision for Sydgården.

Vores nuværende centerleder går på pension. Derfor søger vi en ny leder, der kan udvikle Sydgårdens behandlingstilbud i forhold til de behov, fremtiden byder på.

Centerlederens opgaver

 • Ledelse af Sydgårdens behandling, drift og udvikling samt administration.
 • Udvikle en vision og en langsigtet strategi i forhold til Sydgårdens fremtidige behandlingstilbud, så vi har flere ben at stå på og er mindre sårbare i en tid, hvor behovet for længerevarende døgnbehandling er faldende
 • Repræsentere Sydgården udadtil for at promovere Sydgården og indgå i formelle og uformelle samarbejder med kommuner, kriminalforsorgen og andre interessenter
 • Sparring og ledelse af afdelingslederne, der har det daglige behandlingsansvar og personaleledelse.
 • Ledelse og interesse for bygningsdrift, administration og øvrige funktioner
 • Ansvar for økonomi, herunder løbende tilpasning af driften i forhold til opgaver
 • Bevare en kultur med høj faglighed og en god personaletrivsel
 • Personaleledelse med blik for personalets motivation, ansvar, anvendelse af tid og udvikling af faglige og personlige kompetencer

 Din faglige og ledelsesmæssige profil

 • Du har en stærk faglig viden om kognitive metoder og/eller emotions- og oplevelsesorienterede metoder. Herudover har du viden og erfaring i arbejdet med mennesker med personligheds-mæssige sårbarheder
 • Vi ser gerne, at du har arbejdet med misbrugsbehandling, men du kan også have din erfaring med fra målgrupper i psykiatrien, kriminalforsorgen eller andre specialiserede tilbud
 • Du har et stærkt fokus på kvalitet i kernefagligheden
 • Du sætter klare mål og følger op
 • Vi forventer, at du evner at skabe helheder på tværs af organisationen og inspirerer til fleksible løsninger og tilbud
 • Du har den indstilling, at komplicerede problemer kræver komplicerede løsninger og du viser vejen til at eksperimentere, forhandle og indgå kompromiser mellem interesser for at skabe udvikling af det tilbud, der giver resultat for klienterne
 • Du kan lide at stå frem og påtage dig opgaven som centerleder og være Sydgårdens ansigt udadtil. Det betyder også, at du er en god kommunikator
 • Du har eller skaffer dig viden om, hvad aftagerne forventer i fremtiden, og hvad der rører sig i de faglige miljøer
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til det kommunale system og dermed viden om faglig og ledelsesmæssig tænkning i kommunerne
 • Vi forestiller os, at du har en uddannelse som psykolog med nogle års erfaring indenfor feltet. Alternativt har du en anden relevant akademisk uddannelse eller mellemlang uddannelse, kombineret med videreuddannelse og behandlingserfaring
 • Du har samtidig ledererfaring fra en social institution eller kommune/region. Det kan også være, at du har en mindre ledererfaring og har vist i praksis, at du har talent for at påtage dig et større lederansvar
 • Vi forventer, at du vil være i stillingen i en årrække med gode udviklingsmuligheder for både Sydgården og dig

 Din personlige profil:

 • Er nærværende og stærk i kontakt og relationer
 • Kan stå inde for kristne værdier og har hjertet på rette sted
 • Har en naturlig faglig og menneskelig autoritet
 • Er en ildsjæl, der samler og skaber fælles retning
 • Lytter og sparrer, før der træffes tydelige beslutninger
 • Giver plads til selvledelse og behøver ikke at vide alt
 • Har overblik og interesserer sig for detaljen
 • Er grundlæggende robust og god til at prioritere

En attraktiv organisation

Sydgården e ren attraktiv organisation, der yder misbrugsbehandling af høj faglig kvalitet. Vi har specialiseret os i at arbejde med mennesker, der ud over misbrug har personlighedsforstyrrelser og sammensatte problemstillinger.

Sydgården er en selvejende institution oprettet som en fond og tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.

Vi er godkendt af Socialtilsynet til at behandle efter sundhedsloven § 141 (behandling af alkoholmisbrug) og Servicelovens § 101 (behandling af blandings- og stofmisbrug).

Sydgårdens døgnbehandling foregår i Haderslev.  Der ud over varetager vi misbrugsbehandling i Sønder Omme Fængsel, Renbæk Fængsel og Arresthusene i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg efter kontrakt med Kriminalforsorgen.

Sydgården har et årligt budget på knap 23 millioner kroner

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra folkekirkens grundlag og et kristent grundsyn. Det betyder, at Sydgården tager udgangspunkt i, at alle mennesker er ligeværdige – uanset trosretning og andre overbevisninger.

Vi mener, at enhver klient har krav på den bedst mulige behandling. Respekt og værdighed er nøglebegreber på Sydgården. Behandlingen tager udgangspunkt i det enkeltes menneskes behov og ønsker og således at misbrug, sociale opvækstvilkår og problemer i høj grad tænkes med.

Faglig metode

Grundlaget for behandlingen er som udgangspunkt Schema Terapi med oplevelsesorienteret “chair work” og visualiseringsarbejde, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Cue Exposure Therapy (CET) og Mindfulness. Sydgårdens behandling er baseret på faglige standarder med manualer, der beskriver indhold, arbejdsmaterialer og progression, ligesom vi er optaget af dokumentation af behandlingens effekt. Behandlingen i fængslerne er akkrediteret af Kriminalforsorgens akkrediteringspanel.

Sydgården driver eget forlag, der udgiver relevant litteratur om behandling

Sydgården er kendt for et velkvalificeret personale, der løbende videreuddanner sig, ligesom supervision og faglig refleksion prioriteres højt.

Bestyrelsen

Centerlederen refererer til bestyrelsen. Bestyrelsen er bredt sammensat, og centerlederen kan forvente opbakning og et godt samarbejde med Bestyrelsen. Der er tradition for, at centerlederen agerer meget selvstændigt ud fra Bestyrelsens overordnede beslutninger.

Vi tilbyder lederudvikling i form af uddannelse og supervision/coaching.

Se også

Mere om stillingen

Stillingen ønskes besat pr 1.12.2017

Ansættelsen sker på kontrakt med løn og ansættelsesvilkår efter Sydgårdens lønregulativ. Der er tilknyttet en pensionsordning i AP pension, der følger psykologområdet (18,29%)

Nærmere oplysninger om stillingen

Du er velkommen til at kontakte formand for bestyrelsen, provst Kirsten Sønderby tlf 29 16 05 51 eller på mail KKM@KM.dk eller afdelingsleder Dorte Anneberg Jacobsen, tlf 28 11 81 22 eller på mail dj@sydgaarden.dk

Ansøgningsfristen er den 7. september kl 12

Ansøgningen sendes til Sydgården på mail dj@sydgaarden.dk

Ansættelsessamtaler afholdes den 15.9. og 19.9.17